ماموریت و چشم انداز

ماموریت شرکت فولاد حدید یزد:

ما بر آنیم با همدلی هایی از جنس حدید، آسیاب معادن معدنی خاورمیانه را بچرخانیم.


چشم انداز شرکت فولاد حدید یزد:

شرکت فولاد حدید یزد تصمیم دارد با تکیه بر تجربه، دانش و تکنولوژی روز در صنعت فولاد، بخشی از نیاز های داخلی و صادراتی کشور عزیزمان، ایران را در شرایط حساس کنونی، تامین کند.

این شرکت سرمایه انسانی خود را از باارزش ترین دارایی های خود تلقی نموده و با همت و همدلی در تلاش است، افزایش کمی و کیفی محصولات خود و ایجاد تنوع در مقاطع فولادی در قالب استاندارد جهانی  تولید و عرضه نماید.
همگام با صنعت ، همراه با معدن