نبشی ها از مهم ترین بخش های مورد استفاده در صنایع ساختمانی ، برقی ، راهسازی و صنعتی مختلف هستند. که به دو شکل ظاهری وی شکل (V_Shaped) و ال شکل (L_shaped) دسته بندی میشوند.


ساخت نبشی فابریک

در روش ساخت نبشی فابریک ابتدا شمش فولادي از نوع (بلوم) با مقطع و طول مشخص به درون كوره های حرارتي نورد ریخته و پس از رسيدن به درجه حـرارت مورد نظر و عبور از قفسه های نورد ابتدایی مقطع آن کاهش و طول آن افزایش می یابد و نهایتاً با عبور از قفسه های نورد میانی و پایانی به شکل نبشی تبدیل و سپس توسط دستگاه های برشی خطی مانند قیچی واره به طول مورد نظر برش داده می شود. این نوع پروفیل ها معمولا از سایز های ۶ تا ۱۲ متر تولید میشوند.


نبشی با زاویه ۹۰ درجه ، قدرت و استحکام سازه ها را در هر پروژه با قیمت پایین تر نسبت به سایر اشکال و انواع آهن آلات دیگر افزایش می دهد . جوش، برش، شکل دهی به نبشی بسیار آسان است .  


فرم سفارش

توضیحات سفارش

محصول سفارش:نبشیهمگام با صنعت ، همراه با معدن